• Čeština (Česká republika)
 • English (United Kingdom)


Mzdy

 

 • vyhotovení všech výstupních sestav
 • výplatní pásky
 • výčetky platidel
 • měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny včetně podání
 • měsíční přehledy pro sociální správu včetně podání
 • žádosti o vrácení vyplacených daňových bonusů včetně podání
 • rekapitulace mezd
 • příkazy k úhradě bezhotovostních plateb
 • přehledy odvodů
 • zápočtové listy apod.
 • ověření náležitostí všech dokladů podávaných na úřady vč. jejich podání
 • roční výpočty daní zaměstnanců
 • roční vyúčtování daní pro finanční úřad
 • komunikace a zastupování před státními orgány v oblasti personalistiky a mezd

 

Personalistika

 

 • poskytnutí veškerých aktuálně platných formulářů, dokumentů a smluv (pracovní smlouva,
 • přihláška, odhláška zaměstnance na ČSSZ, ZP,……)
 • kontrola všech náležitostí
 • podání na úřady
 

© 2023 AA-účetní, s.r.o.