• Čeština (Česká republika)
 • English (United Kingdom)


Vedení daňové evidence a účetnictví:

 

 • kontrola náležitostí všech dokladů
 • doplnění náležitostí s ohledem na všechny zákonné předpisy
 • účetní poradenství
 • zavedení dokladů a ostatních informací do ekonomického systému
 • vedení pokladní knihy
 • vedení knihy bankovních dokladů
 • vedení knihy pohledávek
 • vedení knihy závazků
 • vedení účetního deníku (deníku daňové evidence)
 • vedení hlavní knihy analytické evidence (v případě účetnictví)
 • vnitropodnikové sledování středisek
 • vyhotovení klientem požadovaných výstupních sestav
 • vyhotovení zákony vyžadovaných výstupních sestav
 • vedení evidence pro účely zákona o DPH
 • zpracování přiznání k DPH
 • zpracování přiznání k dani z příjmů
 • zpracování souhrnného hlášení k DPH
 • zpracování silniční daně
 • roční uzávěrka včetně vypracování roční závěrky

 

 

 

© 2023 AA-účetní, s.r.o.