• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)


Vedení daňové evidence a účetnictví:

 

  • kontrola náležitostí všech dokladů
  • doplnění náležitostí s ohledem na všechny zákonné předpisy
  • účetní poradenství
  • zavedení dokladů a ostatních informací do ekonomického systému
  • vedení pokladní knihy
  • vedení knihy bankovních dokladů
  • vedení knihy pohledávek
  • vedení knihy závazků
  • vedení účetního deníku (deníku daňové evidence)
  • vedení hlavní knihy analytické evidence (v případě účetnictví)
  • vnitropodnikové sledování středisek
  • vyhotovení klientem požadovaných výstupních sestav
  • vyhotovení zákony vyžadovaných výstupních sestav
  • vedení evidence pro účely zákona o DPH
  • zpracování přiznání k DPH
  • zpracování přiznání k dani z příjmů
  • zpracování souhrnného hlášení k DPH
  • zpracování silniční daně
  • roční uzávěrka včetně vypracování roční závěrky

 

 

 

© 2018 AA-účetní, s.r.o.